Використання додаткових джерел тепла. NIBE SMART ENERGY SOURCE

Тепловий насос NIBE може бути самостійним і єдиним джерелом тепла в будинку. Це знаходить підтвердження на великій кількості успішно реалізованих об'єктів. Проте, для зменшення вартості обладнання, NIBE рекомендує обирати тепловий насос з невеликим дефіцитом тепла, а пікові навантаження покривати за допомогою додаткового джерела тепла. Також, в умовах нестійких тарифів, у домовласників існує бажання мати декілька джерел теплової енергії.

Відповідно всі елементи в таких системах, для зручності, мають керуватися однією автоматикою. NIBE дозволяє це зробити легко і ощадно.

 

Зображений бівалентний газовий котел на 3-d візуалізації теплопункту, на базі теплового насосу NIBE.

Бівалентний гаовий котел з тепловим насосом NIBE

Тепловий насос в пріоритеті

Згідно алгоритмів автоматики, пріоритетним джерелом тепла є тепловий насос. За замовчанням він першим вмикається на нагрів. Лише після того, коли його тепла недостатньо, він вмикає додаткове джерело тепла. Під "недостаньмо тепла" варто розуміти ситуацію коли фактична температура теплоносія менша від розрахункової температури носія (згідно з погодозалежною кривою) на протязі певного часу. Такий метод регулювання є більш складним і ефективним ніж регулювання за гістерезисом, і має назву "PID регулювання". Користувач може самостійно задати цифрові параметри цього регулювання, цим самим пришвидшуючи чи сповільнюючи час вмикання додаткового джерела тепла.

Більше ніж одне джерело тепла

Схема додаткового джерела тепла

Автоматика теплового насосу може вмикати три зовнішніх додаткових джерела тепла або ступені, поступово, по мірі необхідності. У випадку використання вбудованих електричних котлів, таких ступенів може бути 4 чотири.

Для керування газовими і твердопаливними котлами існує функція керування змішувальним триходовим краном. В такому випадку автоматика не лише подає сигнал на увімкнення додаткового джерела тепла, а й керує змішувальним триходовим краном, забезпечуючи температуру носія на виході з нього на необхідному рівні.

Схема додаткового джерела тепла з шунтуванням

Вибір джерела тепла

Звичайно існує можливість примусового вимкнення теплового насосу, шляхом його блокування. В такому випадку будинок може опалюватись лише додатковим джерелом тепла. Це можна зробити при необхідності миттєво, або запрограмувати блокування по днях або годинах. Так само існує можливість планування блокування і додаткового джерела тепла.

У випадках, коли додатковим джерелом тепла є електричний котел, блокування може відбуватись і від датчиків струму, для запобігання спрацювання захисних електричних вимикачів (посилання).

SMART ENERGY SOURCE

Самим ощадним режимом бівалентного опалення є режим з використанням функції SMART ENERGY SOURCE.

Ця функція дозволяє задати тепловому насосу тарифи на різні енергоносії, якими користується домовласник. При змінних тарифах (наприклад двохзонний або тризонний тариф по електропостачанню) є можливість задати вартість електроенергії в різні проміжки часу. Додатково задаються (при наявності) ліміти по споживанню електроенергії.

Таким автоматика теплового насосу може сама обирати яке джерело тепла увімкнути в даний момент часу виходячи з найоптимальнішої ціни за 1 кВт теплової енергії.

Додаткові джерела

Автоматика NIBE може керувати не лише додатковими джерелами тепла а і джерелами електроенергії - фотоелектричними панелями. Можливо налаштувати систему таким чином щоб при надлишках отриманої від PV-панелей електроенергії, тепловий насос вмикав додатковий нагрів бойлеру, басейну або системи опалення.

Схема взаємодії теплового насосу і PV панелей

Додаткове джерело для підігріву первинного контуру (розсолу)

Додаткове джерело для підігріву грунтового контуру

В асортименті NIBE є теплові насоси, що використовують тепло витяжного повітря (рекуператорні). Вони можуть працювати як самостійно, наприклад гріти воду для потреб ГВП, можуть працювати в парі з основним тепловим насосом, підігріваючи зворотній трубопровід. Окрім цього, вентиляційні теплові насоси можуть підігрівати розсіл, що надходить, наприклад, з свердловин. Це підвищує температуру розсолу і відповідно ефективність теплового насосу грунт/вода.